Menu Mobile
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC

Chính sách chất lượng, nhân sự, môi trường.

28/05/2021
  • Chính sách chất lượng

Cung cấp các dịch vụ có chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các dịch vụ được thực hiện bởi các nhân viên có năng lực và kinh nghiệm.

Bằng năng lực và kinh nghiệm của mình luôn mang lại lợi ích đến khách hàng.

  • Chính sách nhân sự

Quyền lợi xứng đáng với hiệu quả lao động và năng lực cá nhân

Đào tạo thường xuyên để nâng cao trình độ mọi mặt cho nhân viên

Môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết cùng phát triển

  • Chính sách an toàn, sức khỏe, môi trường

Bảo vệ sức khỏe và an toàn cho mọi thành viên của công ty cũng như khách hàng và các bên liên quan trong lĩnh vực hoạt động của Bảo Ngọc;

Các yếu tố tác động đến môi trường của Bảo Ngọc luôn được xét đến và kiểm soát theo quy định của luật pháp Việt Nam & Quốc tế;

Thường xuyên cập nhật hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn và môi trường. Thiết lập chế độ huấn luyện, thực hành các tình huống về an toàn và bảo vệ môi trường;

  • Chính sách an toàn

“An toàn mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà và cho toàn doanh nghiệp”

Đảm bảo rằng tất cả mọi hoạt động trong công ty được thực hiện một cách an toàn, trong môi trường làm việc an toàn cho tất cả nhân viên, khách hàng và cộng đồng trong phạm vi kiểm soát của Công ty; đảm bảo an toàn cho thiết bị, tài sản của Công ty cũng như của khách hàng, cộng đồng.

Cam kết tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu của cộng đồng địa phương cũng như các yêu cầu từ khách hàng.

Cam kết thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa chấn thương, suy giảm sức khỏe cho tất cả nhân viên, khách hàng và cộng đồng trong phạm vi kiểm soát của Công ty.

Đảm bảo việc đào tạo và cung cấp các thông tin phù hợp cho nhân viên công ty và nhà thầu phụ liên quan về các tiêu chuẩn an toàn và các nguyên tắc an toàn cũng như các hướng dẫn an toàn khi làm việc.