Menu Mobile
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC

Thiết bị sử dụng

28/05/2021

Mega check penetrant: Chất thẩm thấu Penetrant (PT)

Mega check Developer: Chất hiện màu Developer (PT)

Mega check treatment: Chất làm sạch (PT)

Mega check cleaner: Chất làm sạch (PT)

Yoke : gông từ (MT)

 

SM 15 Magnetic Particle: SM15 (MT)

 

MP 35 White Paint: MP35 (MT)

Ultrasonic Test Instrument :

thiết bị siêu âm (UT)

 

Projector: Container chứa nguồn (RT)

Máy phát tia X X-ray generator –

DANGDONG - XXQ2505 (250KV)

 

Máy đo suất liều Servey meter Polimaster PM1405

Liều kế cá nhân điện tử Tracerco PED BLUE/

Electronic personal dosimeter

 

Ultrasonic Lamination Test Instrument:

thiết bị kiểm tra chiều dày

Máy đo chiều dày vật liệu SONOWALL 50 Wall

Thickness Gauge

 

Máy đo chiều dầy lớp phủ (lớp sơn, lớp mạ)

Coating thickness gauge: TM510 F/N

Hardness testing instrument: Máy kiểm tra độ cứng

 

Preheat and PWHT equipment Maining 65kVA:

Thiết bị xử lý nhiệt

Material composition analyzer:

máy phân tích thành phần vật liệu (PMI)

 

Máy đo độ dai va đập / Impact test equipment JB- 300

Máy kéo nén vạn năng / Tensil test and bend test equipment YMП100 WEW-1000D

 

Thiết bị hút chân không / Vacuum test box VTB-THT01