Menu Mobile
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC

Gia nhiệt trước khi hàn (PrH) và xử lý nhiệt sau khi hàn (PWHT)

Quá trình gia nhiệt Preheat, và PWHT đôi khi được áp dụng để nâng cao chất lượng mối hàn, tăng thêm khả năng cơ tính hóa của vật liệu hoặc loại bỏ khả năng phát sinh lỗi sau khi hàn.

Khi thực hiện việc gia nhiệt, hoặc xử lý nhiệt sau khi hàn thì điều quan trọng là người thực hiện phải biết được chính xác các yêu cầu kỹ thuật, tính chất của kim loại cũng như các bước thực hiện nếu không sẽ có thể gây các ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sản phẩm.