Menu Mobile
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC

Giám sát sơn (NACE)

Trong sự phát triển quá trình công nghệ, sự biến đổi khí hậu, điều kiện làm việc thì tuổi thọ cũng như khả năng oxit hóa của vật liệu, công trình sẽ bị giảm. Do đó, tính chất sơn bảo vệ là 1 yếu tố quan trọng trong quá trình hoàn thiện công trình và giảm quá trình oxit bề mặt.

  • Ngành giám sát Nace chiếm vị trí vô cùng quan trọng để đóng góp kéo dài tuổi thọ của công trình cũng như sản phẩm sử dụng.