Menu Mobile
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC

Giám sát hàn (CSWIP)

Trong sự phát triển của các ngành công nghiệp, công nghệ hàn đóng một vai trò rất quan trọng. Chất lượng cốt lõi của mỗi công trình phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng các mối hàn. Do đó, việc giám sát hàn là vô cùng quan trọng và cần thiết.