Menu Mobile
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC

Giám sát NDT

Ngoài việc cung cấp dịch vụ Thử Nghiệm Không Phá Hủy, Bảo Ngọc cung cấp Kiểm định viên NDT (NDT Inspector) thay mặt cho khách hàng kiểm soát quy trình triển khai, thưc hiện kiểm tra NDT trên các sản phẩm được đặt hàng chế tạo tại phân xưởng / nhà máy…