Menu Mobile
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC

DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG 1

DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG 1

Nhà máy Nhiệt Điện Mông Dương hàng năm sẽ có một cuộc đại trùng tu lại tất cả thiết bị máy móc nhằm đảm bảo các điều kiện sản xuất cho mùa khô năm 2023, trong đó giải pháp quản lý kỹ thuật vận hành và công tác bảo trì, sửa chữa thiết bị hệ thống dây chuyền sản xuất của nhà máy được quan tâm chú trọng, trong đợt “đại tu” này công ty TNHH Tư Vấn Kiểm Định và Xây Dựng Bảo Ngọc cũng đang tham gia thực hiện. Đơn vị Bảo Ngọc đã và đang tham gia vào dự án với các hạng mục của kiểm tra không phá hủy như kiểm tra bằng phương pháp siêu kiểm tra bằng phương pháp từ tính ( MT), Xử lý nhiệt mối hàn (PreH & PWHT) … Hiện nay dự án đang đi vào quá trình thực hiện.

Dưới đây là một số hình ảnh của công ty khi thực hiện dự án: 

Kiểm tra máy móc trước khi thực hiện kỹ thuật

Phủ sơn trước khi thực hiện

Máy móc thiết bị tại dự án

Thực hiện trên nhiều ống để đối chiếu kết quả

Sử dụng phương pháp từ tính (MT) để kiểm tra

 
Ống sau khi kiểm tra
Dự án công trình