Menu Mobile
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC

DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG 2

DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG 2

Đây là nhà máy nhiệt điện BOT đầu tiên tại Việt Nam, sử dụng công nghệ lò hơi đốt than phun. Nhằm đảm bảo các điều kiện sản xuất, mỗi năm sẽ có một đợt trùng tu lại tất cả các thiết bị máy móc. Đặc biệt, các giải pháp quản quản lý kỹ thuật vận hành và công tác bảo trì, sửa chữa thiết bị hệ thống dây chuyền sản xuất của nhà máy được quan tâm trên hết.

 

Khung cảnh nhìn từ trên cao xuống

Công ty TNHH Tư Vấn Kiểm Định và Xây Dựng Bảo Ngọc cũng đang tham gia thực hiện vào dự án với các hạng mục của kiểm tra không phá hủy như kiểm tra bằng phương pháp siêu kiểm tra bằng phương pháp từ tính (MT), chụp ảnh phóng xạ (RT)… Hiện nay dự án đang đi vào quá trình thực hiện.

Dưới đây là một số hình ảnh của công ty khi thực hiện dự án:

                   Kiểm tra vật tư trước khi vào dự án

Phân chia nhiệm vụ cho từng người

Kiểm tra và lắp ráp nguồn để chuẩn bị

Chụp ảnh phóng xạ (RT)

Làm việc ngày đêm để kịp tiến độ

Dự án công trình