Menu Mobile
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC

DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ

DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ

Trước những yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng nghiêm ngặt, chặt chẽ và để phù hợp với lộ trình Uông Bí trở thành đô thị loại I vào năm 2030, Công ty Nhiệt điện Uông Bí đang gấp rút triển khai các bước của dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải cho Nhà máy với tổng giá trị lên tới 1.400 tỷ đồng.

Toàn cảnh nhà máy Nhiệt điện Uông Bí

Vào tháng 9 và tháng 11 hàng năm nhà máy nhiệt điện Uông Bí sẽ thực hiện trùng tu nhà máy nhằm bảo trì, kiểm tra lại các hệ thống, thiết bị . Trong đợt bảo trì đó công ty TNHH Tư Vấn Kiểm Định và Xây Dựng Bảo Nọc cũng đã tham gia thực hiện, đơn vị tham gia dự án với các hạng mục kiểm tra không pha hủy như kiểm tra siêu âm mảng pha (PAUT), Kiểm tra chiều dày (UT).

Dưới đây là một số hình ảnh của công ty khi thực hiện dự án:

Kỹ thuật viên thực hiện phương pháp kiểm tra siêu âm chiều dày (UTM)

Đo đạc ống trước khi kiểm tra

Thông số được ghi lại sau quá trình đo

Quy trình được thực hiện tỉ mỉ cẩn thận

Nhiều vị trí trên cao gây khó khăn trong quá trình thực hiện

Kỹ thuật viên đang thực hiện kiểm tra siêu âm mảng pha (PAUT)

Dự án công trình