Menu Mobile
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC

Dịch vụ kiểm tra hạt từ (MT)

  • Từ hoá vật liệu kiểm tra (dưới 52o C)
  • Áp dụng hạt sắt từ lên bề mặt kiểm tra
  • Trường rò rỉ (do bất liên tục tạo ra) sẽ hút tập trung các hạt sắt từ tạo ra chỉ thị thể hiện sự tồn tại và vị trí bất liên tục.

 

Ưu điểm của phương pháp

  • Là phương pháp áp dụng đơn giản, nhanh và chi phí thấp.
  • Có thể phát hiện được bất liên tục gần bề mặt.

 

Nhược điểm của phương pháp

  • Chỉ áp dụng được cho vật liệu sắt từ
  • Để chất lượng kiểm tra cao nhất các bề mặt phải được làm sạch không có các lớp phủ ví dụ như: dầu, mỡ, lớp sơn phủ, gỉ, xỉ cháy vv...