Menu Mobile
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC

Dịch vụ kiểm tra siêu âm mối hàn (UT)

Kiểm tra siêu âm có những phương pháp làm khác nhau như:

  • Phương pháp truyền qua;
  • Phương pháp xung phản xạ;
  • Phương pháp cộng hưởng;

=> Những phương pháp này giúp phát hiện ra các vết nứt, không ngấu, hàn không thấu, ngậm xỉ, lệch mép hàn, …

Ưu điểm của phương pháp:

  • Có thể phát hiện hầu hết các dạng của bất liên tục xảy ra trong đối tượng được kiểm tra.
  • Chỉ cần tiếp cận một phía
  • Có khả năng kiểm tra hầu hết các vật liệu.

 

Nhược điểm của phương pháp:

  • Phương pháp này đòi hỏi rất nhiều về kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn của người tiến hành kiểm tra.
  • Kỹ thuật siêu âm và các trang thiết bị có giá thành rất cao, bởi vậy gây ra chi phí cao cho việc tiến hành kiểm tra.