Menu Mobile
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC

Kiểm tra siêu âm mảng điều pha đa biến từ (PAUT)

mối hàn chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn được thiết lập tương ứng khi PAUT được áp dụng với lựa chọn tham số thích hợp.