Menu Mobile
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC

Phân tích thành phần hóa học (PMI)

  • Xác định hàm lượng % của trên các nguyên tố (Fe, Cu, Al, Ni, Ti, Co, C, S .....)
  • Phân loại vật liệu
  • Nhận biết mác thép…