Menu Mobile
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC

Kiểm tra độ dày vật liệu, mối hàn. (UTM)

  • Xác định chiều dày thực tế của vật được kiểm tra.
  • Dự tính khả năng chịu đựng và dự tính tuổi thọ lắp đặt.
  • Xác định khoảng thời gian cần để thay mới.
  • Tăng tính hiệu quả công việc đo chiều dày trước khi tiến hành công việc thực tế, đồng thời giải quyết được bất cứ vấn đề về kỹ thuật liên quan đến công việc trong quá trình đo chiều dày.