Menu Mobile
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG BẢO NGỌC

Hút chân không (VACUUM TEST)

Mục đích của quá trình này mô tả phương pháp thử kín bằng kỹ thuật hộp chân không dùng để xác định các vị trí rò rỉ trong mối hàn của đối tượng kiểm tra, phù hợp các tiêu chuẩn, quy phạm và yêu cầu kỹ thuật của dự án.